วิทยุ ชิดลม หลังสวน เพลินจิต ร่วมฤดี สารสิน ราชดำริ ลุมพินี

image
เช่า
฿28,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 6
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿47,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 48
area พื้นที่ : 92.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿35,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 47.38 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿35,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 47.38 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿140,000
area พื้นที่ : 86.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿90,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 33
area พื้นที่ : 71.01 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
เช่า
฿43,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 63
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿35,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
฿10,800,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 45.06 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿200,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 132.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 5-10
image
เช่า
฿55,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿50,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 11
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 12
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
ขาย
฿11,770,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿39,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿59,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 28
area พื้นที่ : 85.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
ขาย
฿6,320,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 26
area พื้นที่ : 81.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10
image
เช่า
฿28,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 26
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿28,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 28
area พื้นที่ : 38.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿80,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 32
area พื้นที่ : 94.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿150,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 28
area พื้นที่ : 265.83 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 21-50
image
เช่า
฿65,000
area พื้นที่ : 56.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿45,000
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿200,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 305.00 ตร.ม.
room 4
bathroom 4
floor 11-20
image
ขาย
฿38,500,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 168.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10
image
เช่า
฿85,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 120.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 3
floor 11-20
image
เช่า
฿26,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿68,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 100.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10
image
เช่า
฿85,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10
image
เช่า
฿63,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 11
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿32,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿120,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 192.25 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 5-10
image
ขาย
฿12,990,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 12
area พื้นที่ : 47.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿26,000
area พื้นที่ : 65.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿39,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿43,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50