image
ขาย
฿123,000,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 7
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 3
bathroom 4
floor 21-50
image
ขาย
฿19,260,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 6
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
ขาย
฿24,300,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
ขาย
฿4,900,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 5
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
ขาย
฿3,800,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 6
area พื้นที่ : 30.08 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿3,200,000
area พื้นที่ : 142.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
ขาย
฿12,000,000
area พื้นที่ : 300.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 6
image
ขาย
฿3,500,000
area พื้นที่ : 145.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
ขาย
฿3,250,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 6
image
ขาย
฿3,800,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 5
area พื้นที่ : 36.44 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
฿9,630,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 5
area พื้นที่ : 65.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
ขาย
฿5,350,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 11
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
฿6,300,000
pin ราชเทวี พญาไท
view 11
area พื้นที่ : 44.24 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
฿5,890,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 12
area พื้นที่ : 28.20 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿1,495,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 8
area พื้นที่ : 28.23 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 1-4
image
ขาย
฿16,800,000
฿16,000,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 9
area พื้นที่ : 68.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
ขาย
฿10,800,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 45.06 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
฿16,500,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
ขาย
฿3,000,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 8
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
฿44,500,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 9
area พื้นที่ : 102.55 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
ขาย
฿4,900,000
pin สะพานควาย จตุจักร
view 6
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿9,500,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 12
area พื้นที่ : 72.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
ขาย
฿8,000,000
฿6,990,000
pin ราชเทวี พญาไท
view 10
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
฿1,750,000
pin ปิ่นเกล้า จรัญสนิทวงศ์
view 8
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿3,960,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 8
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿13,910,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 8
area พื้นที่ : 67.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
฿16,000,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 74.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
฿3,500,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 9
area พื้นที่ : 33.40 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
฿2,100,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 8
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 1-4
image
ขาย
฿10,600,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 8
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿19,760,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 117.02 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
฿3,320,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 8
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿2,140,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 8
area พื้นที่ : 32.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
฿8,530,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 10
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿11,770,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿8,560,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 8
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿4,590,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 8
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
฿5,410,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 7
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿6,760,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 8
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
฿3,160,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 6
area พื้นที่ : 30.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿16,000,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 74.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
฿3,500,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 8
area พื้นที่ : 30.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
฿14,000,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 10
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿7,000,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 8
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
ขาย
฿3,690,000
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
฿5,500,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 35
area พื้นที่ : 37.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10