สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ เอกมัย พร้อมพงษ์ ประสานมิตร

image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿35,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿37,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿34,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
ขาย
฿24,300,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿20,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : - ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿40,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 45
area พื้นที่ : 77.59 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
เช่า
฿32,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 30
area พื้นที่ : 49.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿39,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 33
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿48,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿16,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 7
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿20,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 33
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿22,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 26
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 28
area พื้นที่ : 31.57 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 30
area พื้นที่ : 31.57 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿50,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 49
area พื้นที่ : 55.18 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿200,000
area พื้นที่ : 168.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿45,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 29
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿18,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 32
area พื้นที่ : 28.58 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿18,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿21,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿50,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿50,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 54.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿22,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿32,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿70,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 65.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿40,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿20,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 28.50 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿39,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50
image
เช่า
฿16,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿60,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 55.18 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿24,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿18,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿18,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿23,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 46.80 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 6
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿50,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 3
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿34,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿65,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 4
area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 25
area พื้นที่ : 34.89 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿55,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 78.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿60,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 78.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 21-50